ЕКИП

Ръководител на научния колектив: Доц. дм Кремена Георгиева Иванова

доц. дм, д-р Нина Атанасова Чобанова
инж. физ.Бистра Кънчева Куновска
доц. дм д-р Жана Николаева Джунова
инж. хим. Антоанета Петкова Ангелова
инж. хим. Десислава Кирилова Джунакова
description hereдоц., дм Зденка Стояновска