МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ, ПРИЛАГАНИ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 2019

Седмата международна конференция „Йонизиращите лъчения, прилагани в различни области на научните изследвания” се проведе в Херцег Нови, Черна гора от 10 до 14 юни 2019 с председател проф. д-р Горан Ристич от Университета в Ниш, Сърбия.

RAD е събитие, в което служителите на НЦРРЗ винаги участват с удоволствие, защото това е мястото където се осъществява обмен на информация и на идеи между колеги и приятели от различни страни.

Интересът към научния форум бе голям и броят на участниците надхвърли 300 души от 40 държави, вкл. Китай, Япония, Бразилия. Програмата включваше 23 научни сесии с доклади и постери. Специални сесии бяха предвидени по радиобиология, радиационна защита, измерване на радиационни показатели, радон и торон, радиационни ефекти, радиацията в медицинта, химия на околната среда и др.

Като гост лектори бяха поканени специалисти от различни направления. Презентация на тема Atmospheric deposition of radionuclides – assessment based on passive moss biomonitoring представи M. Frontasyeva, Kr. Gopčević ни запозна с Matrix metalloproteinases: From structure to function, I. Belyaev с Towards ELF magnetic fields for the treatment of cancer и др.

На конференцията, от страна на НЦРРЗ, бяха представители на проект, финансиран от ФНИ на тема „Изграждане на модели за оценка на здравния риск от радон в сгради с обществен достъп за дългосрочни социални ползи” доц. Кремена Иванова, доц. д-р Нина Чобанова и физ. Бистра Куновска.

Нашите участници представиха общо три научни съобщения на следните теми:
• Sample design for radon concentration investigation in Bulgarian caves
• Radon risk communication program for buildings with public access
• The sampling frames definition of the buildings with public access for the radon concentration surveys

Голямото международно присъствие потвърждава интереса към форума и високата му научна стойност.

Гостоприемните домакини и организатори и красивият Херцег Нови превърнаха конференцията в незабравимо събитие.

Сборник с резюмета.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider