РАДОН – ПОДДЪРЖАЙТЕ НИСКИ НИВА НА РАДОН В СГРАДАТА

Какво е радон ?
Радонът е радиоактивен газ, невидим, без мирис и вкус.

Радонът е доминиращ фактор при облъчването на човека от естествените радиоактивни източници, които съществуват в природата.
Облъчването на населението от радон в сгради е значително по-голямо от облъчването на открито, защото той прониква свободно в тях чрез дефекти във външната обвивка и малки пукнатини в основата.

Основни източници на радон: почвата, която съдържа радий, водата и строителните материали. Радонът се придвижва чрез почвения газ на големи разстояния и достига повърхностните земни слоеве и така порниква в сградите.

Вдишването на въздух, съдържащ високи нива на радон за дълъг период от време може да повиши риска от развтие на рак на белия дроб. Световната здравна организация определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили.

Единственият начин да се разбере какава е обeмната акативност на радон в сградата и дали сте изложени на риск е измерването му с детектори.

Колко често трябва да се тества сградата за радон? Необходимо е сградата да се тества преди и след големи структурно-ремонтни дейности, например след монтиране на нова система за отопление или включване на централно отопление.

Концентрациите на радон могат да варират в различни граници и ако в една сграда е измерено повишено съдържание, това не означава, че в съседна непременно съществува вероятност от проникване на радон. Проникването на радон най-често се проявява в подземните етажи и в първи надземен етаж от сградите, където са и очакваните места за прилагане на техническите мерки.

Намаляване на високите нива на радон: Съществуват методи, които намаляват обемната активност на радон в сградите до 90% и повече:

1. Да не се допуска навлизането му в сградата.

2. Понижаване налягането под сградата.

3. Вентилация на подподовите пространства и помещения.

4. Уплътняване на подове и стени.

5. Допълнителни мерки: ограничаване на тютюнопушенето в помещенията; увеличаване на притока на свеж въздух.